Thursday, October 22, 2015

100 công cụ FREE tuyệt vời dành cho Online Marketing phần 2 | Harry just know

Công cụ hổ trợ vấn đề biên soạn và chỉnh sửa nội dung trong online marketing

content marketing Hoa Dạ Lan HươnTrong quá trình làm kinh doanh online thì online marketing là 1 việc bắt buộc phải làm. Nhất là vấn đề xây dựng nội dung trên website. Câu hỏi luôn là làm thể nào để nội dung của tôi có khả năng thu hút người đọc. Đây là 1 số công cụ hổ trợ và dinh hướng trong việc biên soạn nội dung. Còn nội dung bạn có chất lượng hay không thì còn rất nhiều thứ để bàn.
100 công cụ FREE tuyệt vời dành cho Online Marketing phần 2 | Harry just know

No comments:

Post a Comment