Monday, November 16, 2015

Marketing kể chuyện - Câu chuyện học từ sự lãng quên | Harry just know

Marketing kể chuyện là kể 1 câu chuyện làm cho người ta lãng quên đi bạn là ai và bạn đang muốn điều gì. Cái bạn cần làm là thôi miên người đọc, làm cho họ mụ mị, dẩn họ đi 1 vòng và làm cho họ thấy diei62 hợp lý nên sử dụng cái gì đó mà bạn đề cập đến trong câu chuyện.
Xét về mức độ chuyên nghiệp thì nó tượng tự hình thức seeding, tuy nhiên là cần phài có khá nhiều công phu để có thể kể được 1 câu chuyện như vậy. Dâu tiên tôi muốn các bạn nhớ đến cái mục lục này
  1. Hãy quên đi bạn dang bán gì và làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn.
  2. Hãy quên người mua là ai đi, bạn đang muốn cố gắng kể 1 câu chuyện hợp lý.
  3. hãy quên đi giá trị cốt lõi của sản phẩm, bạn đang cố tìm sự gượng gạo cho câu chuyện của mình đó.
  4. Câu chuyện này phải giống và khác với những câu chuyện mà mọi người phần lớn đã từng được nghe.
  5. Hãy kể bằng trái tim và dẩn họ vào cuộc phiêu lưu của bạn. Có thể họ không thích sản phẩm nhưng họ sẽ vì bạn mà mua hàng.
  6. đừng cố gắng bán hàng, mà hãy để cho họ tò mò mà tìm đến bạn.
Marketing kể chuyện - Câu chuyện học từ sự lãng quên | Harry just know

No comments:

Post a Comment