Thursday, October 22, 2015

Cửa hàng Chrome trực tuyến - add this

Cửa hàng Chrome trực tuyến - add this

Tình hình là dang tìm cái add on về share trên Blogger thì thấy cái này củng khá hay, mất hết 2 tuần để tìn cái này, nhưng sẽ giúp ích rất nhất trong việc SEO và xây dựng site vệ tinh cũng như làm 1 số dự án cho cty.Sực nhớ câu nói "seek and you will found what are you seaching for ^^!"Chưa có thời gian test hết, khi nào mình test mình sẽ cập nhật thêm bài viết về cái add on này.

No comments:

Post a Comment