Thursday, October 22, 2015

Đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013 | Harry just know

Thực tình thì cái chủ đề đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013 đã có từ lâu, nhưng do nhiều lần google và Microsoft thay đổi giao diện củng như là cách xữ lý file mà không có lấy 1 cái hướng dẫn đàng hoàng cho người dùng. Nay khi vô tình cài lại cái outlook 2013 có chức năng Task khá tuyệt với thì lai làm cho tối muốn đồng bộ hết 20 cái mail của mình về dể tiện cho việc quản lý. Duyen may tìm dược bài hướng dẫn này, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng với 1 chút mày mò của mình, tôi cũng đã có thể đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013.
Đây là 1 bước tiến nhỏ trong việc tìm hiểu cái CRM cá nhân. Nếu mình không thể tự tạo ra thì đành xữ dụng những đồ có sẵn và tạo nên nguyên tắc làm việc chung nhất. Đang cảm thấy rất thú vị cho công sức mình bỏ ra nghiên cứu và tìm tòi ^^!
Theo cách thủ công, khi bạn muốn chuyển danh bạ liên lạc từ Gmail vào Outlook thì bạn copy và paste sang. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức của bạn, nếu bạn có một danh sách liên hệ khá dài. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ các địa chỉ liên lạc trong Gmail sang Outlook dễ dàng.

Đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013 | Harry just know

No comments:

Post a Comment